خرید اعتباری (بن قانونی)

طراح ویژه خرید اعتباری شبکه باران

(خرید اقساطی کوتاه مدت)

زمانی که پرسنل یا کارگران در جایی مشغول به کار می‌شوند، برای آن‌ها مزایای رفاهی در نظر گرفته شده و یکی از این مزایا بن کارگری است. بن کارگری مبلغ مقطوعی است که ماهانه برای تهیه ارزاق به کارگران اختصاص می‌یابد. مقدار آن همه ساله و با تعیین حقوق پایه توسط شورای عالی کار مشخص و به کارفرمایان ابلاغ می‌شود. طی چند سال گذشته این مبالغ توسط کارفرمایان در قالب بن‌های کارگری به کارگران اختصاص داده شد و حتی در این میان صحبت از صدور کارت اعتباری برای کارگران نیز بود. برخی از سازمان ها بن کارگری را بصورت نقدی پرداخت می نمایند اما برخی از سازمان ها برای هزینه کرد این بن کارگری برنامه دارند. در این برنامه طبق قانون بن کارگری برای خرید ارزاق عمومی در نظر گرفته شده و امکان استفاده از آن برای خرید های غیره وجود ندارد. در واقع این اعتبار فقط برای خریدهای خاص از فروشگاه های خاص مورد نظر تعریف می شود و کارمند محترم طبق قانون فقط از اعتبار بن برای خرید ارزاق استفاده نموده و با ارائه گزارش خریدها از طرف سوئیچ باران به سازمان ، بهای آ ن از طرف سازمان به مراکز فروش پرداخت خواهد شد.

    خانهخدماتفروشگاه آنلاینتماس