باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان شبکه باران

شبکه اعتباری تخفیف و تقسیط باران پس از بررسی های گسترده و کارشناسی، راه حل جامع خود برای سامانه وفادارسازی مشتریان را بر اساس بخش های زیر در خرید انجام شده است.

 • تخفیف:مبلغی که از تراکنش کاسته می‌شود. به طور مثال در صورتی که برای یک تراکنش تخفیف 10% تعریف شده باشد، و در پایانه مبلغ 20000 ریال برای تراکنش ثبت شود، مبلغ کسر شده از مشتری 18000 ریال خواهد بود. میزان تخفیف بر روی رسید چاپ خواهد شد. به این ترتیب در همان لحظه خرید بهره‏مندی و رضایت مشتری از عضویت خود در سامانه وفادارسازی محقق می‏گردد.
 • امتیاز:درصد یا مبلغ ثابتی از تراکنش که به عنوان امتیاز در کارت ذخیره می‌شود. این امتیاز نیز مانند تخفیف بر روی هر رسید خرید چاپ می‌شود. از امتیاز مشتری می‏توان برای طرح‏های تشویقی مانند قرعه‏کشی، تخصیص اعتبار، ارتقاء عضویت و … استفاده کرد.
 • تسهیم:در این راه حل، برای هر خرید علاوه بر تخفیف و امتیاز، می توان سهم بندی تعریف کرد. به طور مثال می توان 5.0 %از مبلغ تراکنش را برای بازاریاب کارت در نظر گرفت. تسهیم به عنوان راهکار تشویقی برای افزایش فعالیت بخشهای مختلف )پذیرنده، بازاریاب، سازمان( تاثیر بسیاری دارد
 • گروهبندی:در این راه حل گروه بندی کارت، پذیرنده و سازمان در نظر گرفته شده است. به طوری که میتوان مدل تخفیف، امتیاز و تسهیم را متناسب با گروههای مختلف، به شکل متفاوت تعریف کرد
 • شرايط تخفیف، امتیاز و تسهیم:برای هر مدل تخفیف، امتیاز و تسهیم، میتوان کف و سقف مبلغ تراکنش در نظر گرفت، ساعات روز، روزهای هفته، تاریخ آغاز و تاریخ پایان را تعیین کرد. این انعطاف پذیری باعث می شود که پذیرندگان و سازمان ها بتوانند رویکردهای تشویقی خود را متناسب با شرایط تنظیم کرده و از نتایج بدست آمده بهره ببرند. به طور مثال یک مجموعه فروشگاهی، میتواند با تعریف شرایط تخفیف، امتیاز و تسهیم، ساعات کاری خلوت خود را برای مشتریان جذابتر کند و در مصارف خود صرفهجویی کرده و بازدهی باالتری بدست آورد
باشگاه مشتریان شبکه باران

سامانه باشگاه مشتریان چگونه کار می کند؟

فرآیند کلی باشگاه

عملکرد کلی باشگاه مشتریان از اضافه کردن یک مشتری به عنوان عضو باشگاه به صورت یک چرخه است که در نهایت به افزایش رضایت مشتری و تکرار فرآیند خرید می‌انجامد. در جدول زیر این مراحل توضیح داده شده است. در مرحله عضویت ممکن است مزایای اولیه ای به مشتری ارائه شود. این امر جهت ترغیب به اولین خرید در قالب عضو باشگاه صورت می گیرد.

جذابیتهای ارائه شده برای مشتری نهایی (دارنده کارت)

 • تخفیف:بر روی رسید مشتری که بر روی دستگاه کارتخوان چاپ میشود، تخفیف دریافت شده مشتری چاپ میشود.
 • امتیاز:مانند تخفیف، امتیاز دریافت شده توسط مشتری روی رسید چاپ میشود. زمانی که این امتیاز به میزان مشخصی برسد، قابلیت استفاده در خرید بر روی دستگاه کارتخوان را نیز دارد. به این ترتیب که مشتری در زمان خرید میتواند گزینه خرید با استفاده از سگمنت امتیاز کارت خود را انتخاب کند.

جذابیتهای ارائه شده برای پذیرنده

 • جذب مشتری و خرید بیشتر:با توجه به جذابیت ایجاد شده برای مشتری نهایی، پذیرنده نیز از افزایش خرید مشتری منتفع میگردد
 • قابلیت سهیم شدن در بازاریابی:: پذیرنده میتواند مشتری جدید را از روی پایانه، عضو سامانه کند و به عنوان بازاریاب کارت عمل کند. از این روش میتواند در هر خریدی که مشتری در سامانه انجام میدهد، سهمی دریافت کند.

جذابیتهای ارائه شده برای بازاریاب(کارت و پذیرنده)

 • سهیم شدن در خرید:بازاریاب پذیرنده میتواند از هر خریدی که بر روی پایانه پذیرنده انجام میگیرد، سهمی دریافت کند. بنابراین به افزایش تعداد پذیرنده و نیز افزایش فعالیت پذیرنده بازاریابی شده ترغیب خواهد شد.

جذابیتهای ارائه شده برای سازمان ارائه دهنده راه حل وفادارسازی

 • سهیم شدن در خرید:شرکت ارائه دهنده راهحل وفادارسازی میتواند از هر خرید سهمی دریافت کند، بنابراین برای ترویج و گسترش استفاده از سامانه ترغیب خواهد شد.

مزایا و منافع راه اندازی باشگاه مشتریان

با توجه به رویکرد برند –برنده طراحی باشگاه های وفاداری مشتریان، مزایا و منافع مشتریان از دو دیدگاه قابل بررسی است:

1- افزایش وفاداری و رضایت مشتریان

باشگاه مشتریان ابزاری ملموس و موثر برای افزایش وفاداری مشتریان شماست که به راحتی از حیطه شعار فراتر می رود و به شما کمک می‌کند با راهکارهای عملی و کنترل شده رفتار مورد نظر مشتریان خود (خرید ایده آل) از نظر شما را شناسایی و تقویت کنید.

2- افزایش فروش

راه اندازی و مدیریت صحیح باشگاه مشتریان در بلند مدت می تواند به افزایش فروش بیانجامد. این مهم از طریق افرایش تعداد و حجم خرید مشتریان وفادار شما و همچنین اطلاع رسانی و مدیریت هماهنگ فروش ممکن خواهد بود.

3- هدایت فروش به بخش های ضعیف تر

بسیاری اوقات صاحبان کسب و کار علاقه دارند فروش هماهنگی داشته باشند. این هماهنگی به معنی افزایش فروش در حوزه ضعیف تر (روزها و یا فصول کم فروش هفته یا سال، محصولات و یا شعبه های کم فروش) می باشد. باشگاه از طریق مدیریت آفرها و تخفیفات به تدریج این مساله را برای شما حل می کند.

4- مدیریت شبکه و نمایندگی ها

اگر کسب و کار شما دارای شبکه فروش شامل نمایندگی ها و فروشگاه های متعدد است. ابزارهای باشگاه مشتریان به شما کمک خواهد کرد، بتوانید به شیوه فراگیر و هماهنگ، آفرها و برنامه های ترویجی/ تشویقی خود را در تمام شبکه فروش خود پیاده نمایند.

5- کاهش هزینه های اطلاع رسانی
یکی از مهم ترین گروه های هدف اطلاع رسانی فروش، مشتریان فعلی هستند، باشگاه مشتریان به شما امکان دسترسی مستقیم و شخصی سازی شده به مشتریانتان را که در انـتظار پیشنهادهای هیجان انگیز شما هستند، می دهد. به این ترتیب اطلاع رسانی شما سریع تر، موثرتر و کم هزینه تر خواهد بود.

6- کسب اطلاعات ارزشمند بازاریابی

اطلاعاتی که از طریق به کارگیری مدام باشگاه مشتریان به دست خواهید آورد. بسیار با ارزش هستند. این اطلاعات درباره نحوه رفتار و ترجیحات مشتریان، عملکرد شعب، زمان ها و نواسانات فروش و تاثیرگذاری برنامه های تشویقی شما برای مشتریان به تدریج شما را به سمت افزایش فروش هدایت خواهد کرد.

انواع مزایای قابل ارائه به اعضای باشگاه

به طور کلی اعضاء با عضویت در باشگاه مشتریان از چند دسته مزیت برخوردار می شوند. موفقیت شما در راه اندازی یک باشگاه به طور کامل وابسته به نحوه مدیریت و استفاده از گروه های مختلف مزایای مشتری است. شبکه باران امکان ارائه همه این فرصت ها را به مشتریان از طریق یک سامانه دقیق و برنامه ریزی شده، قرار می دهد.

تخفیف نقدیتخفیف نقدی مربوط به زمانی است که مشتری کارت شتابی عادی یا کارت وفاداری شتابی خود را بر پوزبانکی متصل به سامانه باران می کشد. در این حالت مبلغ تخفیف در لحظه از کل مبلغ پرداخت کسر شده، اطلاعات مربوطه جهت اطلاع یا نگه داری توسط مشتری یا فروشنده در رسید پوز چاپ می گردد.
اعتبار نقدیدریافت اعتبار نقدی مربوط به زمانی است که مشتری مبلغ واقعی را پرداخت می نماید. این مبلغ می تواند در قالب شارژ کارت پیش پرداخت و یا اعتباری باشد که در هنگام تراکنش به حساب واسط باشگاه واریز می شود. در برخی از موارد مشتری می تواند اعتبار مجازی را با مبلغی کمتر از ارزش ریالی آن (که در واقع تخفیف از محسوب می شود) خریداری کرده، بعدا خرید خود را به همان میزان اعتبار انجام دهد.
اعتبار مجازیاین روش از طرق مختلفی در حساب کارت مشتری ذخیره میشود، میتواند برای خریدهای آتی او از درگاه های تعریف شده، باشگاه مورد استفاده قرار گیرد. به نوعی میتوان اعتبار مجازی را نوعی پول مجازی باشگاه مشتریان تعریف کرد که از مشتری فعالیت های مختلف و خریدهای خود براساس قوانین باشگاه مشتریان بدست می آورد. تفاوت اصلی اعتبار نقدی با اعتبار مجازی در این است که اعتبار نقدی معادل ریالی اعتبار در یک حساب بانکی وجود دارد و مشتری میتواند از آن برای خرید یا نقد کردن استفاده نماید.
بازپرداخت نقدیبازپرداخت نقدی (cash back) برگرداندن درصدی از مبلغ ریالی خرید مشتری به حساب کیف پول مشتری در زمانی مشخص پس از تراکنش خرید است. این امر از طریق درخواست مشتری در پنل دارندگان کارت و پس از معرفی شماره حساب توسط او قابل انجام است.
امتیاز، کوپن و وچرامتیاز باشگاه مشتریان براساس رفتارهای مختلف مشتری به ویژه خرید تعریف شده، به حساب او منظور میشود. تفاوت امتیاز با تخفیف یا اعتبار در این است که امتیاز بطور مستقیم معادل ریالی ندارد. اعضای باشگاه می توانند با جمع آوری امتیازات خود آنها را به طرق مختلف خرج نمایند. برای مثال امتیاز میتواند به تخفیف، هدیه، مبلغ نقدی و یا میزان شانس برنده شدن در قرعه کشی های که باشگاه برگزار میکند، تبدیل گردد.
جوایز و قرعه کشیقرعه کشی یکی از رایج ترین روش های ترویج و افزایش فروش به شمار می رود که تقریبا هیچگاه جذابیت خود را برای سازمان ها و مشتریان از دست نداده است. طبیعتا در قالب باشگاه مشتریان میتوان قرعه کشی هاییبا قوانین مشخص و دقیق و با اهداف تعریف شده، اجرا کرد.
هدایاشما میتوانید در مقاطع مختلف زمانی و براساس قوانینی که تعیین می کنید، هدایایی را بدون قرعه کشی به مشتریانی که خریدهای خاصی را انجام می دهند و یا به سطوح معینی از امتیاز باشگاه میرسند، اعطا کنید. این هدایا معمولا امکانات و خدمات هستند که بطور معمول در اختیار مشتریان عادی نیستند و یا مواردی به جز محصول یا خدمتی که عرضه می کنید، می باشند.
خدمات VIPشامل امکاناتی و تسهیلاتی است که به جز محصولات و خدمات اصلی شما و بصورت ویژه صرفا برای برخی از مشتریانتان ارائه میشود. برای مثال می توان به کانترهای ویژه ارائه خدمات و فروش، پذیرایی، امکان استفاده از مکانهای تفریحی و… اشاره کرد.

سایر مزایای باشگاه برای اعضا


1- بهره مندی از تخفیفات

تخفیف یکی از موثرترین ابزارهای افزایش فروش و درآمد است که نشان داده تاثیر آن مستقل از زمان و مکان به کارگیری آن است. اعضای باشگاه (مشتریان شما) از تخفیفات مداوم و متنوع در خریدشان برخوردار می شوند و به تدریج به خرید از شما عادت خواهند کرد.

2- اطلاع از حراج ها و فروشهای ویژه

مشتریان از طریق کانال های باشگاه مشتریان از انواع حراج ها، فروش ها و پیشنهادات ویژه شما مطلع خواهند شد. این مساله به آن ها کمک می کند تا در زمان درست بتوانند از بهترین پیشنهادهای شما بهره گردند.

3- شرکت در قرعه کشی

اعضای باشگاه از طریق عضویت در آن می تواند در قرعه کشی مختلفی که شما برای آنها طراحی و اجرا می کنید، شرکت کنند. شانس برنده شدن اعضا در قرعه کشی مختلف می تواند براساس امتیازشان در باشگاه افزایش یا کاهش پیدا کند که خود ابزار تشویقی دیگری را در اختیار شما قرار خواهد بود.

4- دریافت هدایای ویژه

یکی دیگر از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان، دریافت هدایای ویژه ای است که شما می توانید برای اعضایی با رفتار یا امتیازات خاص در نظر بگیرید. این هدایا مواردی به جز تخفیف هستند که شما از میان محصولات و خدمات خود و یا غیر از آن ارائه می کنید.

5- افزایش قدرت خرید

بهره مندی از برنامه ها و پیشنهادات مداوم تخفیف یک مزیت دوطرفه و برنده-برنده است که علاوه بر افزایش کلی درآمد شما، قدرت خرید مشتریانتان را نیز افزایش می دهد که به نوبه خود، باعث افزایش رضایت مندی آن ها می گردد.

6- تسهیل فرآیند خرید

اعضای باشگاه اطلاعات به روز و دقیقی در مورد خرید خود خواهند داشت و از طرف دیگر روش های متنوع خرید از قبیل خرید با کیف پول الکترونیکی، خرید با کارت ویژه باشگاه و خرید اینترنتی باعث می شود مشتری با سهولت بیشتری پرداخت خود را انجام دهد. این مساله در نهایت به “حس خوب خرید ” از شما می انجامد.

  خانهخدماتفروشگاه آنلاینتماس