اپلیکیشن اختصاصی

جدیدترین خدمت خلاقانه شبکه اعتباری باران ارائه اپلیکیشن اختصاصی با ساختار و نمای مورد درخواست سازمان ها می باشد که سازمان های طرف قرارداد میتوانند خدمات مختلف علی الخصوص خدمات رفاهی و اطلاع رسانی را در این اپ قرارداده و در اختیار کارکنان و مختطبان خود قرار دهند. از جمله خدمات اپلیکیشن اختصاصی رایگان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • معرفی خدمات رفاهی سازمان با مدیریت سازمان بر مطالب
 • اطلاع رسانی موارد مختلف بر اساس خواسته های سازمان
 • معرفی مراکز و خدمات جدید
 • استفاده از اپلیکیشن موبایل و QR code در پرداخت های نقدی شبکه تخفیف
 • استفاده از اپلیکیشن موبایل و QR code در خریدهای شبکه تقسیط
 • قابلیت اخذ گزارش تراکنش ها از طریق اپلیکیشن موبایل
 • قابلیت نمایش میزان موجودی اعتبار مصرف شده و مانده
 • قابلیت بررسی و پرداخت اقساط
 • معرفی مراکز فروشگاهی نزدیک بر اساس محل استقرار کاربر
 • معرفی و نقشه یاب فروشگاه های تخفیفی در اپلیکیشن موبایل 724
 • معرفی و نقشه یاب فروشگاه های تقسیطی در اپلیکیشن موبایل باران

  خانهخدماتفروشگاه آنلاینتماس